Všeobecné obchodní podmínky akce Česko-Slovenský ples / jubilejní 10. ročník
pořádané společností ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o.

 

Čl. 1       Definice:

1. ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 260127, DIČ: CZ05214149, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Betlémská 1054/8, PSČ 110 00, Praha 1.

2. Pokud je v tomto dokumentu zmíněn Česko-Slovenský ples, má se za to, že jde o akci pořádanou společností ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. (dále jen „Hlavní pořadatel“) dne 17. 2. 2024 od 18:00 hodin v Obecním domě v Praze na adrese Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1, Česká republika (dále jen „Akce“).

 

Čl. 2      Obchodní podmínky:

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí organizace akce veškeré nákupy vstupenek na Akci, a to jednak prostřednictvím prodeje na webových stránkách www.ceskoslovenskyples.cz, nebo prostřednictvím osobního prodeje v kanceláři Hlavního pořadatele: ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., Betlémská 1054/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Objednávkou a nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje návštěvník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

2. Hlavnímu pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere návštěvník toto právo pořadatele na vědomí.

 

Čl. 3      Postup při nákupu vstupenek:

1. Postup při nákupu vstupenek je popsán na webových stránkách www.ceskoslovenskyples.cz v sekci “Vstupenky”. Obsah uvedené sekce se považuje za nedílnou součást tohoto dokumentu. Návštěvník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

2. S kategoriemi a cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách www.ceskoslovenskyples.cz a nebo s nimi bude návštěvník seznámen při jejich nákupu na pobočce Hlavního pořadatele.

3. V případě zasílání vstupenek na dobírku si Hlavní pořadatel Akce vyhrazuje právo účtovat poplatek za dobírku ve výši stanovené v ceníku České pošty, s.p.

4. Z důvodu uvedeného v § 1837 j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době.

5. Zakoupené vstupenky opravňují ke vstupu na 10. ročník Česko-Slovenského plesu konaného 17. 2. 2024 v Obecním domě v Praze. Galavečer se bude, jako každý rok, nést v duchu noblesy a půvabu, proto bychom Vás rádi požádali o dodržení předepsaného společenského oblečení – pro dámy dlouhé večerní společenské šaty/dlouhá večerní toaleta/dlouhá večerní honosná róba a pro pány smoking nebo frak. Předepsaný dress code BLACK TIE/WHITE TIE je uveden i na Vašich vstupenkách. Vstupenka opravňuje hosta ke vstupu do sálů, salonků a prostorů Obecního domu. Pro partnery plesu bude v průběhu večera k dispozici také vstup do prostor označených jako “Partnerská zóna”. Potřebné informace k dodržení stanoveného dress code jsou zveřejněny na oficiálním plesovém webu www.ceskoslovenskyples.cz v sekci “Etiketa”, nebo obdrží majitel vstupenky spolu se vstupenkou/vstupenkami v průvodním dopisu, součástí kterého jsou také organizační pokyny a informace o Akci. Hlavní pořadatel Akce si vyhrazuje právo neumožnit vstup na slavnostní večer Česko-Slovenský ples při nedodržení dress code, bez nároku na vrácení vstupného.

 

Čl. 4       Reklamační řád:

1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

2. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky může být vstupenka nahrazována novou, a to na základě žádosti návštěvníka. Posouzení oprávněnosti žádosti je záležitostí Hlavního pořadatele.

3. V případě, že návštěvník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek prostřednictvím České pošty, s.p. a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí návštěvník Hlavního pořadatele, který obratem učiní u České pošty, s.p. reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty, s.p. zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně návštěvníka, Hlavní pořadatel návštěvníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky, včetně poplatku za doručení.

4. Dojde-li ze strany Hlavního pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude pořadatel vracet vstupné návštěvníkům v plné výši. Návštěvník, který Hlavnímu pořadateli poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, apod.), bude prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena.

5. Veškeré reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na e-mailové adresy: vstupenky@ceskoslovenskyples.cz a info@ceskoslovenskyples.cz.

 

Čl. 5      Ochrana osobních údajů:

1. Společnost ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne návštěvník (i potencionální) při nákupu vstupenky, užívání webových stránek společnosti ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., při návštěvě sociálních sítí Česko-Slovenský ples (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube atd.), jakož i při návštěvě Akce. Zpracování osobních údajů je podrobně upraveno v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů přístupném zde.

 

Čl. 6       Závěrečná ustanovení:

1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. Pořadatelé si vyhrazují právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

 

19. 11. 2023

© Copyright ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., ART OF WORD s.r.o. a SLAVICA s.r.o. 2013–2024  
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. ROZUMÍM