ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V tomto sdělení o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v případě, že si zakoupíte vstupenky na naší webové stránce http://www.ceskoslovenskyples.cz (dále jen „Webová stránka“) nebo osobně na námi určeném prodejním místě, dále v případě, že se přihlásíte k odběru novinek na Webové stránce v sekci Kontakt, nebo na Facebooku v sekci newsletter a také v případě, že budete vyfotografováni na Česko-Slovenském plese naším akreditovaným fotografem.

 

 1. KDO JSME MY?

Webovou stránku provozujeme my, společnost ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 260127, IČO:05214149 DIČ: CZ05214149, se sídlem Praha 1, Betlémská 1054/8, PSČ 110 00, přičemž jsme v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněni vykonávat majetková práva k Webové stránce a jsme zároveň správcem Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“)  (my uvedeni dále jako „Správce“).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Naše společnost jakožto Správce o Vás shromažďuje následující informace:

a) Informace, jež nám poskytnete při koupi vstupenek na Ples: Přijímáme a uchováváme informace, jež nám vložíte na Webové stránce v případě zakoupení vstupenek na Ples, nebo poskytnete osobně formou vyplněného formuláře v případě osobního zakoupení vstupenek na Ples na námi určeném prodejním místě. Jedná se o:  jméno a příjmení, doručovací adresu, kontaktní údaje v podobě emailu a telefonního čísla a informace vztahující se k předmětu smlouvy, tj. počet a druh vstupenek, celkovou hodnotu nákupu, způsob úhrady. V případě firemního zákazníka také identifikační číslo, daňové identifikační číslo, fakturační adresu. V rámci tohoto online nákupu máte možnost vyslovit souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vámi uvedenou emailovou adresu.

b) Informace - emailový kontakt, jež nám poskytnete při přihlášení k odběru novinek na Webové stránce v sekci Kontakt nebo na Facebooku v sekci newsletter. Pro tento účel je možné se přihlásit způsobem, že po zadání emailu do formuláře na Webové stránce nebo našem Facebookovém profilu - registrace pro odběr novinek, dostanete  potvrzující email a až po jeho potvrzení je Vaše e-mailová adresa zařazena do databáze pro zasílání novinek a komerčních sdělení. Potvrzovací e-mail zaslaný do příslušné schránky potvrdí nejen souhlas jako takový, ale zároveň i to, že byl souhlas udělen skutečně oprávněnou osobou, vlastníkem emailové adresy.

c) Informace, jež nám poskytnete přímo na Plese: v případě, že se necháte vyfotografovat na Plese v námi vyhrazeném prostoru, je Vám pro tento účel nabídnut k vyplnění formulář, ve kterém vyplníte svou  e-mailovou adresu, na kterou je Vám daná fotografie následně zdarma zaslána. V rámci tohoto dotazníku můžete vyslovit souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vámi uvedenou emailovou adresu, jakož i souhlas se zveřejněním Vaší fotografie na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/ceskoslovenskyples/ (dále jen „Facebooková stránka“). Oba souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a je možné je kdykoli odvolat. V rámci Plesu náš fotograf dále vyhotovuje momentky zachycující celkovou atmosféru a úroveň akce a pro tento účel je zhotovováno i oficiální video, které může být následně zveřejněno na Webové stránce www.ceskoslovenskyples.cz, Youtube profilu Česko-Slovenského plesu  Facebookovém profilu a Instagramovém profilu. Fotografie i video slouží pouze k dokumentaci celé akce, a nikoli ke komerčním účelům.

d) Osobní údaje, které jste poskytli jménem jiné osoby: Pokud vkládáte údaje jménem jiné osoby, tj. kupujete například vstupenky na účet této osoby, zaručujete nám, že jste touto osobou zmocněni vložit její osobní údaje do našeho systému a že tyto informace jsou přesné a správné. Pokud nám v důsledku nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení z Vaší strany vznikne jakákoli ztráta či újma, jsme oprávněni požadovat od Vás její náhradu.

e) E-mailová komunikace: Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat naše reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud si zakoupíte vstupenku na Ples, můžeme rovněž po realizaci Plesu použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl takový dotazník zaslán, můžete nás o této skutečnosti informovat.

3. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům:

a) Uzavření a plnění smlouvy o koupi vstupenek na Ples: Vaše osobní údaje využíváme především za účelem realizace kupní smlouvy na nákup a prodej vstupenek na Ples, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.

b) Marketingové aktivity: Vaše údaje používáme také pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů v podobě emailové adresy za účelem zasílání novinek o našich službách, jako je spuštění prodeje vstupenek, informování o účinkujících na plese, report po plesu, dále za účelem zasílání speciálních nabídek našich partnerů a souvisejících informací. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém obchodním sdělení z naší strany.

c) Komunikace s Vámi: V případě, že nás kontaktujete emailem, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro vypracování odpovědi na Váš dotaz a dále po dobu nezbytně nutnou. Dále Vás v některých případech můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy v organizačních záležitostech týkajících se Vámi koupených vstupenek na Ples; můžeme Vám také posílat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti a průběhu akce Česko-Slovenský ples.

d) Zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti služeb: Abychom vytvořili důvěryhodné prostředí pro Vás a naše obchodní partnery, vyhrazujeme si právo použít osobní údaje k odhalování a prevenci podvodů či jiné nelegální nebo nežádané činnosti.

e) Zlepšování našich služeb: Osobní údaje používáme také pro analytické účely, abychom mohli vylepšovat své služby a zkušenost našich zákazníků. Hlavním cílem je především optimalizace naší online platformy a její přizpůsobení Vašim potřebám, aby její používání pro vás bylo snadné a pohodlné.

 

Při zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

a) Plnění smlouvy: Využití Vašich informací je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou (dále jen obchodní podmínky). Pokud si budete kupovat vstupenku na Ples, je nutné, abyste nám poskytli své osobní údaje pro účely uzavření smlouvy a případně i doručení vstupenek na Vámi uvedenou adresu.

b) Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je zajištění toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek a newsletterů, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.

c) Souhlas: V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu Vás požádáme o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V každém takovém zaslaném e-mailu je hypertextový odkaz pro odhlášení z databáze nebo můžete zaslat žádost o vymazání Vašeho kontaktu z databáze na e-mailovou adresu uvedenou na konci těchto Zásad.

 

4. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jednají v souladu s Nařízením GDPR, proto můžeme v určitých případech sdílet informace s třetími stranami, a to zejména se subjekty provádějícími doručování zakázek, s dodavateli softwarových řešení, poskytovatelem platební brány pro provedení online platby, s marketingovou společností zajišťující rozeslání direct mailu.  Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Facebook - FB pixel, Google - Google Analytics a G Suite, MailChimp, GoPay, iDoklad, MERYMO s.r.o. - účetní společnost. Data uživatelů čistě pro objednávky jsou uloženy v zabezpečené mysql databázi u webhostingu třetí strany Aerohosting.cz. Systém jako takový (tedy skripty pro obsluhu dat) je uložen na FTP webhostingu. K archivaci dát, dokumentů, emailové komunikaci a.j. používame služeb Google G suite. Zde jsou popsány zásady ochrany osobních údajů společnosti Google https://cloud.google.com/security/gdpr/

Naše společnost předá Vaše osobní a/nebo fakturační údaje třetím stranám, externím poskytovatelům služeb a vyšetřovacím orgánům, jen pokud to ukládá zákon či pokud je to nutné k plnění smlouvy a k výše uvedeným účelům. Vaše záležitosti požívající právní ochrany budou řešeny v souladu se zákonnými ustanoveními. Externí poskytovatelé služeb jsou zavázáni k důvěrnému a bezpečnému zacházení s Vašimi údaji a mohou je používat jen do té míry, do jaké je to nutné ke splnění jejich úkolu. Upozorňujeme, že naše společnost může být ze zákona povinna poskytnout údaje (např. orgánům činným v trestním řízení). Údaje jsou předávány, jen pokud je to nutné či pokud to ukládá zákon.

 

5. Využíváme logy třetích stran a soubory typu Cookie?

Za účelem shromažďování informací od Vás můžeme používat nástroje pro sledování jako např. soubory cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany. Váš internetový prohlížeč (browser) tak automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. V rámci webové stránky používáme:

a) Google Analytics, analytická služba společnosti Google Incorporated („Google“), na Stránce společnosti Innogames shromažďuje a ukládá údaje, ze kterých lze s použitím pseudonymů vytvořit uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány v zájmu vylepšení Stránky a jejího uspořádání tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů. K tomuto účelu lze využít cookies. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí Webové stránky. Pseudonymizované uživatelské profily nelze bez výslovného svolení dotčené osoby, které musí být uděleno zvlášť, spojit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy internetových stránek můžete zamezit s budoucím účinkem, pokud si pro prohlížeč instalujete doplněk k deaktivaci služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

b) Facebook Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook“). Facebook Pixel je součást kódu zabudovaného do naší Webové stránky. Umožňuje zobrazovat konverze (ukazuje, jaká zařízení návštěvník stránek použil k provedení určité akce), vytvářet okruh podobných zákazníků, tzv. „lookalike audiences“ (s cílem zacílení reklamy na uživatele s podobným zájmovým profilem jako ostatní zákazníci) a vytvářet podrobné ucelené statistiky používání webové stránky. Pokud navštívíte naši stránku, Facebook Pixel se přímo připojí na servery Facebooku. Server Facebooku je poté informován o Vaší návštěvě naší stránky a Facebook tuto informaci následně přiřadí k vašemu osobnímu facebookovému profilu. Další informace o shromažďování a používání Vašich osobních dat prostřednictvím Facebooku, spolu s Vašimi právy a dalšími možnostmi, najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Funkci můžete deaktivovat dle zde uvedeného postupu: https://cs-cz.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Za tímto účelem musíte mít registrovaný účet na Facebooku.

c) Stránka může obsahovat tlačítko „To se mi líbí“, za něž odpovídá výlučně sociální síť Facebook a tedy společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ a nemáte účet na Facebooku či k němu momentálně nejste přihlášeni, Facebook Vás požádá o přihlášení, abyste tuto funkci mohli používat. Důsledkem je přenesení Vašich údajů na stránku Facebook. Pokud již účet na Facebooku máte a jste k němu během návštěvy na Webové stránce přihlášeni, vznikne automaticky (tj. aniž kliknete na tlačítko Facebooku) spojení se servery Facebooku, takže k přenosu dat na Facebook dojde bezprostředně při návštěvě Webové stránky. Přenos Vašich údajů a jejich přiřazení k Vašemu účtu na Facebooku tak probíhá automaticky bez dalšího upozornění, naše společnost to nemůže ovlivnit. Tomuto přenosu můžete zamezit jedině tak, že se od svého účtu na Facebooku předem odhlásíte. Společnost InnoGames výslovně upozorňuje, že více informací o údajích, které Facebook shromažďuje, a o právech, která Vám v této souvislosti vznikají, můžete získat na internetové stránce Facebooku a v tamních ustanoveních o ochraně osobních údajů. Ustanovení Facebooku o ochraně osobních údajů najdete na stránce http://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation.php

d) Adform Tracking Code. Z toho důvodu jsme do naší Webové stránky zabudovali Adform Tracking Code (tedy součást kódu) společnosti Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 København K, Denmark. Tracking Code slouží ke sledování návštěvnosti. Výsledkem jsou statistické údaje, které se následně odesílají do Adform. Cílem je optimalizace reklamních kampaní. Pokud si nepřejete, aby se tyto údaje o Vás shromažďovaly, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí tlačítka zde uvedeným postupem https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Další informace o zásadách ochrany osobních dat společnosti Adform najdete zde: https://event.ikt-norge.no/filer/IKTNorge-GDPR_Adform.pdf

e) Odkazy na jiné stránky: na Stránce mohou příležitostně být reklamy třetích stran a interaktivní odkazy na internetové stránky třetích stran, za které naše společnost  nenese odpovědnost. Společnost ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. zejména nemá žádný vliv na obsah a uspořádání externích stránek, na něž odkazuje, popř. na internetové stránky, na něž se dostanete prostřednictvím těchto externích stránek. Za obsah a uspořádání těchto internetových stránek i za dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů odpovídají výlučně příslušní poskytovatelé.

f) Platební brána umožňující online platbu. Platební bránu provozuje společnost GOPAY s.r.o. a je na základě platné legislativy v pozici správce osobních údajů a mj. i povinnou osobou ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, takže je povinna dodržovat ustanovení příslušné legislativy bez ohledu na existenci dalších smluvních ujednání se svými klienty. Detailní výklad a pravidla ochrany soukromí můžete nalézt zde: https://help.gopay.com/cs/s/sz

g) Soubory Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry. Pokud si nepřejete, aby se na Vašem počítači cookies ukládaly, nebo pokud chcete o jejich uložení být vyrozuměni, můžete instalaci cookies zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech od vydavatele svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí Webové stránky.  Zároveň můžete zabránit sbírání informací o zájmech a jejich kategorizaci deaktivací na následující webové stránce: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cz Na Webové stránce používáme pouze soubory cookies vyžadované k činnosti Webové stránky, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání naší Webové stránky, tj. systém využívá pouze “session cookie” čistě jen pro účel objednávky, aby klient při vyplňování a ukládání míst k sezení nepřišel při kliku na jinou stránku o jím vyplněná data. K expiraci těchto dat dochází po zavření karty / okna prohlížeče. Samotný web žádné informace v cookies neuchovává a nic nesleduje.

 

6. Jaká bezpečnostní opatření používáme pro ochranu Vašich osobních údajů?

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

 

7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně po dobu 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu v souladu s platnou legislativou, maximálně však po dobu 5 let. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem na vymazání z této databáze, zašlete e-mail na: newsletter@ceskoslovenskyples.cz

 

8. Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom Váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji. Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat Vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití Vašich osobních údajů nebo těchto Zásad. Můžete rovněž odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli, a to bezplatně buď emailem na adresu odhlasit@ceskoslovenskyples.cz nebo písemným oznámením na adresu uvedenou níže, přičemž při odvolání souhlasu musíte upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte. Máte rovněž právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; tyto Vaše osobní údaje můžete nebo můžeme takto předat třetím stranám. Jsme povinni vyhovět Vaší žádosti ve lhůtě jednoho měsíce od jejího obdržení, pokud není vyžadována delší lhůta. V takovém případě nesmí prodloužení přesáhnout 2 měsíce. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktuje emailem na adresu newsletter@ceskoslovenskyples.cz nebo písemně na adresu naší společnosti ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., se sídlem Praha 1, Betlémská 1054/8, PSČ 110 00, k rukám Radovana Čaploviče. Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

22. 5. 2018

© Copyright ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., ART OF WORD s.r.o. a SLAVICA s.r.o. 2013–2024  
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. ROZUMÍM